Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Renata Tomaszewska-Lipiec (ed.) / Professional education in the context of knowledge based economy. Bydgoszcz 2013

Autor: Marta Dobrzyniak
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 277-279
DOI: 10.34767/PP.2014.02.23