Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych

Autor: Janina Duszyńska
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 287-291
DOI: 10.34767/PP.2014.02.25

Abstrakt

Przedstawiony przeze mnie tekst stanowi relację z przebiegu III Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, które odbyło się w dniach 8-10 września 2014 roku w Zielonej Górze. Było to trzecie z cyklu sympozjów poświęconych badaniom jakościowym. Głównym celem tych spotkań badaczy jest popularyzacja strategii badań jakościowych jako niezbędnych i równowartościowych z badaniami w strategii ilościowej w dążeniu do odkrywania prawdy o otaczającej nas rzeczywistości. Cykl sympozjów stanowi okazję do wymiany doświadczeń na polu badań prowadzonych nie tylko w strategii jakościowej, ale również łączenia różnych strategii i metod.

Słowa kluczowe

badania w edukacji metodologia badań pedagogika psychologia socjologia edukacji

Bibliografia

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.