Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2013

Ratunek dla świata. Propozycja Amina Maaloufa

Autor: Michał Okseniuk
Rok: 2013
Numer: 1
Strony: 44-49
DOI: 10.34767/PP.2013.01.03

Abstrakt

Amin Maalouf podejmuje próbę opisu współczesnego świata i jego problemów. Za największy z nich uznaje plemienną koncepcję tożsamości – opiera się ona na sztywnym podziale my – oni. Na jej powstanie miało wpływ wiele czynników: historia, religia, ideologie, globalizacja. Maalouf proponuje zmianę plemiennej koncepcji tożsamości. Należy skupić się na przestrzeganiu trzech zasad: wzajemności, poszanowania praw oraz dopełniania kultur. dzięki wprowadzeniu w życie tych reguł będzie możliwe stworzenie idealnego świata. Będzie on oparty na zasadzie uniwersalizmu. Przeszkodami w drodze do tego celu są trzy pokusy: przepaści, ściany oraz szczytu. dopiero ich przezwyciężenie pozwoli żyć w nowym, lepszym świecie.

Słowa kluczowe

Amin Maalouf diagnoza współczesności ludzkość socjologia

Bibliografia

Maalouf A. (2002). Zabójcze tożsamości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Maalouf A. (2011). Rozregulowany świat: o kryzysie naszych cywilizacji. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.