Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2013

Interhomo

Autor: Aleksander Nalaskowski
Rok: 2013
Numer: 1
Strony: 121-129
DOI: 10.34767/PP.2013.01.10

Bibliografia

Jaworska-Witkowska M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kwieciński Z. (2000). Pedagogia przejścia i pogranicza. In: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z., Szkudlarek T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Merton T. (1994). Zapiski współwinnego widza. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.

Mioduszewski M. (1971). Blok 16a. Kraków.

Mostwin D. (1985). Trzecia wartość. O formowaniu się nowej tożsamości polskiego emigranta w USA. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Nalaskowski A. (2001). Barwy alternatyw edukacyjnych. in: Widnokręgi edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rewers E. (2000). Nowe media – kultura niedokończonej translacji. Kultura Współczesna, 1.

Soniefeld H. (1993). La Liberte d’Apres J.J. Rousseau. Angers.