Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2013

Lech Witkowski / Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków 2013

Autor: Sebastian Taboł
Rok: 2013
Numer: 1
Strony: 145-149
DOI: 10.34767/PP.2013.01.12