Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2013

Fetyszyzm wśród uczniów jako zadanie dla pedagoga szkolnego

Autor: Maciej Łoś
Rok: 2013
Numer: 2
Strony: 54-61
DOI: 10.34767/PP.2013.02.05

Abstrakt

Artykuł zwraca uwagę na problem nietypowych skłonności seksualnych, które ujawniają się u osób w młodym wieku. Opisuje stan wiedzy studentów pedagogiki resocjalizacyjnej o fetyszyzmie, ukazuje częstotliwość jego występowania w okresie nauki szkolnej w badanej grupie, a następnie poziom gotowości przyszłych pedagogów do podjęcia pracy z osobami potencjalnie nim zagrożonymi. Przedstawia wnioski z badań narracyjnych przeprowadzonych z osobami deklarującymi się jako fetyszyści, z uwzględnieniem wczesnej młodości jako okresu rodzenia się ich upodobań, i terytorium szkoły jako miejsca pierwszych doświadczeń w tym zakresie. Wybiórcza analiza dokumentów dostępnych w Internecie przynosi dowody na to, iż postęp technologiczny i powszechność narzędzi elektronicznych służących rejestracji obrazu skutkują zwiększeniem zainteresowania fetyszyzmem i zintensyfikowaniu komunikacji pomiędzy osobami, które są nim dotknięte. Zjawisko to rodzi niebezpieczeństwo nadużyć w związku z upowszechnianiem wizerunków osób tego nieświadomych.

Słowa kluczowe

fetyszyzm internet młodzież pedagog szkolny pedagogika społeczna seksualność szkoła

Bibliografia

Beisert M. (2006). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bonnet G. (2006). Perwersje seksualne: historia pojęcia, opis objawów i przyczyny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Foucault M. (2010). Historia seksualności. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Freud S. (1999). Życie seksualne. Warszawa: KR.

Giddens A. (2007). Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Izquierdo P. (2009). Kobiety namiętne: od Elżbiety I do Janis Joplin (tłum. Teresa Tomczyńska). Warszawa: Świat Książki.

Jemielniak D. (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewolucja. Lublin: UMCS.

Leiblum S., Rosen R. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lew-Starowicz Z. (1988). Seks nietypowy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Lew-Starowicz Z. (1999). Miłość i seks: słownik encyklopedyczny. Wrocław: Europa.

Łobocki M. (2003). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.