Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2013

Autorytet w kryzysie czy brak zapotrzebowania na autorytety? Znaczenie autorytetu dla młodzieży zaangażowanej w życie polityczne Polski

Autor: Błażej Przybylski ORCIDiD
Rok: 2013
Numer: 2
Strony: 62-70
DOI: 10.34767/PP.2013.02.06

Abstrakt

Autor w tekście podjął refleksję nad współczesnym kryzysem autorytetów. Artykuł oparty jest na przeprowadzonych wywiadach narracyjnych z młodymi ludźmi zaangażowanymi w politykę, którzy aktywnie wspierają bądź odrzucają system polityczny. Celem artykuły jest opisanie pozycji autorytetu oraz wyjaśnienie jego znaczenia w procesie socjalizacji politycznej. Autor skonstruował cztery główne typy autorytetów, do których młodzi badani najczęściej odnosili się w swoich narracjach. Wyróżnił oraz opisał autorytety: religijne, szkolne, rodzinne i polityczne.

Słowa kluczowe

aktywista polityczny autorytet pedagogika społeczna polityka socjalizacja szkoła

Bibliografia

Ichilov O. (red.) (1990). Political Socialization, Citizenship. New York-London: Education and Democracy.

Mikołejko A. (1991). Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie w sytuacji anomii. Warszawa: Wydawnictwo „KeyTex”.

Salecl R. (2013). Tyrania wyboru. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sośnicki K. (1958). Autorytet a wychowanie. Nowa Szkoła, (10), 29-31.

Witkowski L. (2011). Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Ziółkowski J. (2012). Autorytet polityczny. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.