Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2013

Pedagogy or a woman in a male guise

Autor: Aleksander Nalaskowski
Rok: 2013
Numer: 2
Strony: 121-129
DOI: 10.34767/PP.2013.02.11

Bibliografia

Bilikiewicz T. (1979). Psychiatria kliniczna. Warszawa: PZWL.

Boczkowski K. (1971). Nieprawidłowości rozwoju płciowego. Warszawa: PZWL.

Johnson P. (1988). Intelectuals. London: Weidenfeld and Nicolson.

Kwieciński Z. (1997). Pytania o funkcję szkoły i oświaty w sytuacji chaosu politycznego. [in:] W. Wojdyło, M. Strzelecki (eds.). Wychowanie i polityka. Tradycje i współczesność. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Nalaskowski A. (1989). Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Toruń: Wydawnictwo UMK.