Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2013

Choroba nowotworowa dziecka jako czynnik powodujący zmiany w funkcjonowaniu rodziny - wybrane aspekty

Autor: Anna Baruch
Rok: 2013
Numer: 2
Strony: 133-148
DOI: 10.34767/PP.2013.02.12

Abstrakt

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na pozamedyczne aspekty choroby nowotworowej wieku dziecięcego, koncentruje się na problemach psychologiczno-pedagogicznych mogących pojawić się w jej przebiegu i obejmujących swym zasięgiem całą rodzinę. Autor zwraca szczególną uwagę na fakt, iż problemy rodziców i zdrowego rodzeństwa nie należy traktować jako mniej ważne niż zaburzenia w rozwoju przewlekle chorego dziecka. Szeroko przedstawiona teoria podejmowanego zagadnienia dostarcza czytelnikowi informacji co przeżywają, jakie postawy przyjmują i jak sobie radzą z tą trudną sytuacją członkowie rodziny, od momentu otrzymania informacji o chorobie dziecka, aż do czasu zakończenia procesu leczenia, powrotu do domu bądź śmierci małego pacjenta.

Słowa kluczowe

choroba nowotworowa dziecko chore niepełnosprawność pedagogika specjalna

Bibliografia

Antoszewska B. (2006). Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Binnebesel J. (2003). Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Binnebesel J. (2000). Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Buckman R. (2000). Jak zwalczyć raka? Profilaktyka – objawy – leczenie (z ang. przełożył M. Wrześniewski). Warszawa: Wydawnictwo „Świat książki”.

Buczyński F.L. (1999). Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Górecki M. (1995). Hospicjum w służbie umierającym. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.) Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Kubler-Ross E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu (z ang. przełożyła I. Doleżał-Nowicka). Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Maciarz A. (2001a). Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych. W: W. Dykcik (red.) Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Maciarz A. (2001b). Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Maciarz A. (1998). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Pichler E., Richter R. (1995). Nasze dziecko ma nowotwór. Pokonać chorobę. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe (z ang. przełożyła J. Kurkiewicz-Laskowska) Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Pilecka W. (2011). Choroba nowotworowa. W: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piotrowska-Matyszczak, M. (2008). Wymiary komunikacji w rodzinie w aspekcie choroby nowotworowej dziecka. W: M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek (red.) Komunikacja społeczna w świecie realnym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Samardakiewicz M. (2008). Optymalizacja metod wspomagania biopsychospołecznego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.

Twardowski A. (1999). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Wielgosz E. (1999). Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie. W: I. Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Wójcik-Krzemień A. (2011). dziecko w sytuacji choroby zagrażającej życiu. Pediatryczna opieka paliatywna. W: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zuberek-Moskal U. (1995). Rodzina w sytuacji zagrożenia śmiercią dziecka. W: M. Chodkowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.