Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Tailor-made Identities: Problem Illustrated with the Example of Stories of Selected Literary Characters Based on the Liquid Modernity Concept by Zygmunt Bauman

Autor: Anna Józefowicz ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 116-135
DOI: 10.34767/PP.2020.01.07

Abstrakt

Referring to the concepts of liquid modernity by Bauman, in the text I will analyze the stories of selected characters of children’s and teenagers’ contemporary books who had to face the problems of happiness, consumption, responsibility and crisis of identity. To contrast the issue of getting rid of one’s “self” in the contemporary culture, I analyze the attitudes of literary characters immersed in the war reality, i.e., in the time when it was really “hectic” and when hiding one’s identity was absolutely necessary to survive.

Słowa kluczowe

identity liquid modernity second world war Zygmunt Bauman

Bibliografia

Baudrillard J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Wydawnictwo Sic! (Baudrillard J. (1994). Simulacra and Simulation. Michigan: University of Michigan Press).

Bauman Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.

Bauman Z. (1997). Postmodernity and its discontents. New York: New York University Press.

Bauman Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.

Bauman Z. (2009). Sztuka życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie. (Bauman Z. (2008). The Art of Life. Cambridge: Polity Press).

Bauman Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bogunia-Borowska M. and Śleboda M. (2003). Globalizacja i konsumpcja – dwa dylematy współczesności. Kraków: Universitas.

Cybal-Michalska A. (2015). Globalizacja – aspekt edukacyjny i socjalizacyjny. In: J. Pyżalski (ed.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli (pp. 9–31). Łódź: TheQ studio.

Fromm E. (1994). O sztuce miłości. Warszawa: Wydawnictwo Sagittarius.

Giddens A. (2001). Socjology. Cambridge: Polity Press.

Gromkowska-Melosik A. (2015). Ikony i idole popkultury. Taylor Swift i Barbie jako wzory ciała i tożsamości młodzieży. In: J. Pyżalski (ed.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli (pp. 43–53). Łódź: TheQ studio.

Koźmińska I. and Olszewska E. (2011). Wychowanie przez czytanie. Warszawa: Świat Książki.

Kramer M. (2014). Stalin, the Split with Yugoslavia, and Soviet- East European Efforts to reassert control 1948–1953. In: M. Kramer and V. Smetana (eds.), Imposing, Maintaining, and Tearing Open the Iron Curtain. The Cold War and East-Central Europe 1945–1989. MD: Lexington Books.

Levinas E. (1991). Trudna wolność. Eseje o judaizmie. Gdynia: Atex.

Melosik Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń–Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z. (2015). Kultura popularna, pedagogika i młodzieży. In: J. Pyżalski (ed.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli (pp. 31–43). Łódź: TheQ studio.

Nikolajeva M. (2018). What is it like to be a child? Childness in the age of neuroscience: Children’s Literature in Education, 05 February 2019. Accessed 8 Mar 2018. Site https://doi.org/10.1007/s10583-018-9373-7

Olbycht K. (1997). Wolność we współczesnym wychowaniu. In: Z.J. Zdybicka (ed.), Wolność we współczesnej kulturze. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Pyżalski J. (2015). Wstęp. In: idem (ed.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. (pp. 5–9). Łódź: TheQ studio.

Ridley R. (2016). Peter Pan and the Mind of J.M. Barrie. Newcastle: Cambridge Scholars Press.

Ruggenthaler P. (2015). The Concept of Neutrality in Stalin’s Foreign Policy 1945–1953. MD: Lexington Books.

Russell B. (1920). Why men fight? A method of abolishing international duel. New York: The Century Co.

Schwartz B. (2013). Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Schwartz B. (2004). The Paradox of Choice. New York: Harper Perennial).

Traczyk-Stawska W. (2018). Noszę w sumieniu Niemców, którzy zginęli z mojej ręki. Wprost, 31, 5 Aug.