Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka. Edukacja domowa z perspektywy rodziców

Autor: Justyna Pawlak ORCIDiD, Anna Szafrańska ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 203-218
DOI: 10.34767/PP.2020.01.12

Abstrakt

W Polsce od wielu lat obserwujemy niepokojące zmiany w edukacji szkolnej. Kolejni ministrowie edukacji, wprowadzający reformy, zamiast skoncentrować się na zmianie systemu przygotowania nauczycieli do zawodu, wprowadzają głębokie zmiany bez konsultacji ze środowiskiem. W efekcie kryzys coraz bardziej się pogłębia, a notowania szkoły i nauczycieli gwałtownie spadają, również w debatach publicznych. To wszystko przyczynia się do coraz częstszego poszukiwania przez rodziców alternatywnych możliwości kształcenia swoich dzieci. Jedną z nich jest edukacja domowa. Pierwszym zapisem prawnym, szczegółowo regulującym funkcjonowanie edukacji domowej był art. 16 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W przygotowanym artykule prezentujemy analizy danych dotyczące powodów wyboru edukacji domowej jako formy kształcenia dla swoich dzieci oraz spostrzegania przez nich możliwości realizowania poszczególnych zadań edukacyjnych w szkole i w trakcie edukacji domowej.

Słowa kluczowe

edukacja alternatywna edukacja domowa rodzice szkoła

Bibliografia

Adamska-Staroń M., Piasecka M., Łukasik B. (2007). Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Berelson B. (1970). Analiza treści. W: Teoria i metodologia badań nad prasą za granicą (przekłady). Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa” w Krakowie.

Bielecka-Prus J., Heleniak A. (2018). Ruch edukacji domowej w Polsce i na świecie. W: J. Bielecka-Prus (red.), Rodzina w edukacji domowej. Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia Gotów.

Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dudzikowa M. (2001). Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Dzieciątko M. (2018). Uniwersalne doświadczenie. Magazyn Kreatywnej Edukacji Kreda, 1.

Gajdzica A. (2006). Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gajdzica A. (2013). Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych – między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Toruń–Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Głażewska A. (2018). Edukacja domowa jako styl życia. Ćwiklice: Wydawnictwo Iosephicum.

Heleniak A. (2018). Czym jest edukacja domowa? Problemy terminologiczne i definicyjne. W: J. Bielecka-Prus (red.), Rodzina w edukacji domowej. Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia Gotów.

Home School Legal Defense Association. Strona internetowa https://hslda.org/content/

Kobyłecka E. (2007). Inteligencja emocjonalna w edukacji alternatywnej. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. T. 1. Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Kojs W. (1994a). Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kojs W. (1994b). Pytania i polecenia w kształceniu systematycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kwieciński Z. (2012). Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Lewowicki T. (1977). Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lewowicki T. (1997). Przemiany oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lewowicki T. (2000). Edukacja alternatywna – tradycje, inspiracje, przemiany, relacje z reformami. W: J. Piekarski, B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Łobocki M. (2001). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Nalaskowski A. (2002). Widnokręgi edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Nowosad I. (2003). Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Ray B.D. (2011). Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej. W: J. Piskorski (red.), Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. Warszawa: Instytut Sobieskiego.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Schulz E. (1992). Szkoła – instytucja, system, rozwój. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”. Stowarzyszenie Edukacji Domowej.

Śliwerski B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Śliwerski B. (2012). Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Śliwerski B. (2015). Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Więckowski R. (1995). Podstawowe warunki dalszego rozwoju systemu edukacji wczesnoszkolnej. W: M. Jakowicka (red.), Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.