Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Worksheet for Observing the Effects of Development in the Scope of Autonomy in 2- to 3-year-old Children (WOA)

Autor: Alicja Potorska ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 294-317
DOI: 10.34767/PP.2020.01.18

Abstrakt

This article presents the results of an assessment of the psychometric values of a tool intended to assess the developmental changes occurring in 2- to 3-year-old children spending most of the day in early childhood education and care institutions. An assessment of the developmental achievements of small children was an element of an empirically validated diagnostic concept of the conditions created for children in such institutions. The worksheet for observing the effects of development in the scope of autonomy in 2- to 3-year-old children was one of five tools used in longitudinal studies, with two measurements carried out in the period from December 2017 to July 2018. The studies were conducted using a quantitative strategy and included 131 children attending 10 groups in 4 establishments and 20 caregivers working full time in these groups. The article also discusses the theoretical underpinnings adopted to build the scale and provides its detailed characteristics. Data on the reliability of the scale has also been presented: the value of Cronbach’s alpha coefficient and the mean inter-item correlations in both measurements along with data on the agreement between two judges determined as Pearson’s correlation coefficient (r). The data collected demonstrates the high reliability of the scale in the two presented measurements, while data concerning validity confirms its psychometric value. Factor analysis became the basis for adjustments in the allocation of indicators to given subscales measuring manifestations of autonomy.

Słowa kluczowe

early childhood education psychosocial development

Bibliografia

Appelt K. (2013). Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka [The Toddler Age. How to Identify a Child’s Potential]. In: A.I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa [Psychological Portraits of Man. Practical Developmental Psychology]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bernier A., Carlson S.M., Whipple N. (2010). From External Regulation to Self –Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children’s Executive Functioning. Society for Research in Child Development, 81/1, 329–330.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka [Human Developmental Psychology]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czub M., Matejczuk J. (2015). Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa [Social and Emotional Development in the First Six Years of Life. The Perspective of a Single Family Unit and of Society as a Whole]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Deptuła M., Potorska A., Borsich Sz. (2018). Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży [Early Prevention of Problems in Psychosocial Development and Risky Behaviour of Children and Adolescents]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Erikson E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and Society]. Transl. P. Hejmej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia [Identity and the Life Cycle]. Transl. M. Żywicki. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Harms T., Clifford R.M., Cryer D. (2015). Early Childhood Environment Rating Scale – third edition. New York and London: Teachers College Press, Columbia University.

Hornowska E. (2007). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka [Psychological Testing. Theory and Practice]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hornowska E., Brzezińska A.I., Appelt K., Kaliszewska-Czeremska K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badania [The Role of the Environment in the Development of a Small Child]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kram A., Mielcarek M. (2014). Wczesna edukacja dziecka. Wiek 0-2/3 lata [Early Childhood Education. Ages 0-2/3 Years]. In: A.I. Brzezińska (ed.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania [The Toolbox of a Good Teacher. Series 1 Development in Childhood and Adolescence], vol. 1. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja [The Rosenberg Self-Esteem Scale – Polish Adaptation]. Psychologia Społeczna, vol. 2 02(04), 164–176.

Smykowski B. (2012). Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży [Psychology of Crises in the Cultural Development of Children and Adolescents]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Stanisz A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny [An Approachable Course in Statistics using Statistica Pl Based on Examples from Medicine]. Statystyki podstawowe [Basic Statistics], vol. 1. Kraków: Wydawnictwo StatStoft.

Telka L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków [Transforming the Social Space of Facilities. A Social and Pedagogical Study based on the example of Crèches]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sadowska K. (2018). Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie [Early Childhood Education in a Crèche. Image and Perception]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.