Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku

Autor: Bartłomiej Międzybrodzki
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 67-84
DOI: 10.34767/PP.2012.02.05

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zjawiska narkomanii wśród polskiej młodzieży przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Tekst prezentuje krótki rys historii polskiej narkomanii od lat 20. do lat 60. XX wieku. Następnie artykuł skupia się na tytułowym okresie, przybliżając czytelnikowi młodzieżowe metody narkotyzowania się, ze szczególnym naciskiem na opis sposobów odurzania się lekami oraz ogólnodostępnymi chemikaliami. Produkty, takie jak klej „Butapren” czy proszek „IXI”, w okresie PRL z powodzeniem zastępowały narkotyki. Tekst prezentuje również historię powstania tzw. „polskiej heroiny” oraz metody zwalczania narkomanii stosowane przez władze.

Bibliografia

Abucewicz M. (2006). Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Część czwarta: pierwsza połowa lat 80. Alkoholizm i Narkomania, 3 (19).

Cekiera Cz. (1985). Toksykomania. Narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm. Warszawa: PWN.

Frieske K., Sobiech R. (1987). Narkomania. Interpretacje problemu społecznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Friszke A. (2003). Polska. Losy państwa i narodu (1939-1989). Warszawa: Iskry.

Godword-Sikorska C., Moskalewicz J., Sierosławski J., Zamecki K. (1991). Trendy epidemiologiczne zjawiska uzależnień lekowych w latach 80-tych na tle zmian legislacyjnych. Alkoholizm i Narkomania, 5.

Hibell B., Guttormsson U., Ahlström S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A., Kraus L. (2007). The 2007 ESPAD

Hołyst B. (1994) Kryminologia. Warszawa: PWN.

Kegel Z. (1993). Pismo narkomanów. W: J.J. Wąsik, M. Staniszek (red.) Zwalczanie narkomanii w Polsce i na świecie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kosiński K. (2008). Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka, obyczaje, szara strefa, patologie. Warszawa: Neriton.

Kosiński K. (2002). Nastolatki ’81. Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności”. Warszawa: TRIO.

Kosiński K. (2006) Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa: Rosner & Wspólnicy.

Kulka Z. (1994). Badania skutków stosowania wziewnych substancji psychoaktywnych przez młodzież na ośrodkowy układ nerwowy (I etap badań – 1993 rok). Alkoholizm i Narkomania, 2 (16).

Marcinkowski T. (1982). Medycyna sądowa dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Nasiłowski W., Sybirska H. (1993). Niektóre sądowo-lekarskie problemy narkomanii. W: J.J. Wąsik, M. Staniszek (red.) Zwalczanie narkomanii w Polsce i na świecie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nyk A. (2010). Wywiad przeprowadzony przez B. Międzybrodzkiego.

Pluta M. (2006). Opór społeczny czy patologia? O problemie pijaństwa w Polsce w latach 1948-1956. W: Ł. Kamiński, G. Waligóra (red.) Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, t. V, Wrocław: Gajt.

Popielski B. (1993). Sądowo-lekarskie zagadnienia narkomanii. W: J.J. Wąsik, M. Staniszek (red.) Zwalczanie narkomanii w Polsce i na świecie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Staniszek M. (1993). Narkomania w Polsce A.D. 1990. W: J.J. Wąsik, M. Staniszek (red.) Zwalczanie narkomanii w Polsce i na świecie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkodziński S. (1993). Międzynarodowe aspekty narkomanii w Polsce. W: J.J. Wąsik, M. Staniszek (red.) Zwalczanie narkomanii w Polsce i na świecie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szukalski B. (1997). Kannabis – biochemia, farmakologia i toksykologia. Alkoholizm i Narkomania, 2 (27).

Szukalski B. (1998). Środki halucynogenne. Alkoholizm i Narkomania, 2 (31).

Szukalski B. (1995) Wziewne środki odurzające. Alkoholizm i Narkomania, 4 (21).

Thomson O. (tłum. Głąbiński St.) (2001). Historia propagandy. Warszawa: Książka i Wiedza.

Wąsik J.J. (1993). Przestępczość z ustawy o zapobieganiu narkomanii. W: J.J. Wąsik, M. Staniszek (red.) Zwalczanie narkomanii w Polsce i na świecie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zieliński A. (1990). Obraz współczesnej narkomanii w Europie. Alkoholizm i Narkomania, 4.