Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

Jarosław Gara (2008). Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu. Kraków: WAM.

Autor: Przemysław Florczak
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 87-89
DOI: 10.34767/PP.2012.02.06