Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

Jarosław Gara (2009). Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Autor: Andrzej Ryk
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 90-92
DOI: 10.34767/PP.2012.02.07