Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

Tomasz Szlendak (2011). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Autor: Paulina Cywińska
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 93-95
DOI: 10.34767/PP.2012.02.08