Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

Maria Szczepska-Pustkowska (2011). Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Autor: Renata Borzyszkowska
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 96-98
DOI: 10.34767/PP.2012.02.09