Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

Epitafium dla dr hab. Aleksandry Zawiślak prof. UKW (1957-2012)

Autor: Małgorzata Karwowska
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 101-110
DOI: 10.34767/PP.2012.02.10

Bibliografia

Doroszewska J. (1963). Nauczyciel – wychowawca w zakładzie leczniczym. Warszawa: PZWL.

Heszen-Niejodek I. (1996). Jakość życia w badaniach psychologicznych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 29. s 251-255.

Palka S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Szczupał B. (2004). Wybrane uwarunkowania wychowania i organizacji pracy pedagogicznej w zakładzie leczniczym. W: Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany (s. 248-255). Olsztyn: Wyd. UW-M.

Zawiślak A. (2004). Możliwości i ograniczenia współpracy między badaczem a nauczycielem w pedagogice specjalnej. W: J. Głodkowska i A. Giryński, Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia – teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości (s. 179-184). Warszawa: APS.

Zawiślak A. (2006). Koncepcja jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym w niektórych współczesnych ujęciach teoretycznych W: Z. Palak, A. Lewicka i A. Bujnowska (red.) Jakość życia a niepełnosprawność (s. 149-158) Lublin: Wyd. UMCS.

Zawiślak A. (2009). Myśl pedagogiczna Profesora Jana Pańczyka (1937-2007). Przegląd Pedagogiczny, 1, s. 121-130.