Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

O szkole, środowisku i edukacji równoległej – rekonstrukcja poglądów – w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Edmunda Trempały

Autor: Mariusz Cichosz
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 111-117
DOI: 10.34767/PP.2012.02.11

Bibliografia

Cichosz M. (2006). Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Frątczak J., Rogalski E. (red.) (1986). Teoria i praktyka edukacji równoległej. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Suchodolski B. (1959). O pedagogikę na miarę naszych czasów. Warszawa: PWN.

Trempała E. (1969). Integracja podstawowych środowisk wychowawczych a rezultaty pracy pedagogicznej szkoły. Warszawa: PWN.

Trempała E. (1976). Wychowanie zintegrowane w środowisku szkoły. Warszawa: PWN.

Trempała E. (1986). Edukacja równoległa. Poglądy, doświadczenia, wnioski. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Trempała. E. (1988). Pedagogiczna działalność wychowawców nieprofesjonalnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Trempała E. (1994). Edukacja nieszkolna (równoległa) w warunkach przemian w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.