Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2019

Odyseja myśli poszukującej „życia utkanego z refleksyjności nad marzeniami”

Autor: Jarosław Gara ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 1
Strony: 251-259
DOI: 10.34767/PP.2019.01.17

Abstrakt

Tekst jest metateoretyczną próbą analizy pracy O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady, poświęconej fenomenowi marzeń, oraz umiejscowienia jej autorskiej konceptualizacji w kontekście współczesnych tendencji, zarówno tych o charakterze społecznym i kulturowym, jak i tych związanych z przedmiotowym polem badań samych nauk społecznych i humanistycznych. Fenomen marzeń jest bowiem czymś specyficznie ludzkim, jest immanentną częścią egzystencji człowieka i w ten sposób określa swoistość i osobliwość ludzkiej egzystencji. Kluczem do odczytania sensu i znaczenia tak ujmowanego fenomenu marzeń jest heurystyczna kategoria „(nie)dokończenia czasoprzestrzeni biograficznej” oraz imaginarium „(geo)poetyki marzeń”, które wpisują się w strategię badań jakościowych tego, co ma charakter egzystencjalnych imponderabiliów.

Słowa kluczowe

fenomen marzeń humanistyczne intencje edukacji interdyscyplinarność współczesny dyskurs edukacyjny

Bibliografia

Konersmann R. (2009). Filozofia kultury. Wprowadzenie. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Merleau-Ponty M. (1976). Obecni w słowie. Przeł. J. Skoczylas. W: Proza świata. Esej o mowie. Warszawa: Czytelnik.

Ortega y Gasset J. (1995). Bunt mas. Przeł. P. Niklewicz. Warszawa: Muza SA.

Ortega y Gasset J. (2008). Medytacje o „Don Kichocie”. Przeł. J. Wojcieszak. Warszawa: Muza SA.

Piasecka M. (2018). O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.