Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2012

Ogólnopolski Kongres Dziecka z 1938 roku – niedoceniane wydarzenie pedagogiczne Drugiej Rzeczypospolitej

Autor: Wiesław Jamrożek
Rok: 2012
Numer: 1
Strony: 63-71
DOI: 10.34767/PP.2012.01.05

Abstrakt

Ogólnopolski Kongres Dziecka, który odbył się w Warszawie w dniach 2-4 października 1938 roku był jeszcze do niedawna skromnie prezentowany w polskiej literaturze. Był jednak punktem kulminacyjnym ówczesnych działań podejmowanych dla „zmobilizowania całego społeczeństwa do walki o prawa dziecka oraz przyspieszenia prac ustawodawczych i budowy nowoczesnego systemu opieki nad dzieckiem” . W przyjętych przez Kongres wnioskach podkreślano m.in., że należy rozwijać wszystkie instytucje, które mogłyby przyjść z pomocą rodzinie. Kongres stanowił doskonałą okazję do konfrontacji stanu i potrzeb opieki nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Umożliwił prezentację stanowisk i poglądów w kwestii dziecka – w szerokim zakresie problemowym – wielu środowiskom i podmiotom. Na drodze ewentualnym próbom wdrażania programów zmian i poprawy sytuacji dziecka nakreślonym podczas Kongresu stanął jednak wybuch drugiej wojny światowej.

Bibliografia

Balcerek M. (1978). Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa: PWN.

Dobrowolski S. (1937). Przygotowanie do Kongresu Dziecka. Opiekun Społeczny, nr 5.

Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939 (1963). Wstęp B. Suchodolskiego. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jałmużna T. (2003). Dobrowolski Stanisław Marian. W: T. Plich (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. I. Warszawa: „Żak”.

Jamrożek W. (2008). Praktyka i myśl edukacyjna Drugiej Rzeczypospolitej – w 90 rocznicę odzyskania niepodległości. Biuletyn Historii Wychowania, 24.

Ogólnopolski Kongres Dziecka (1938). Życie Młodych, 11.

Ogólnopolski Kongres Dziecka (1938). Życie Młodych, 12.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Dziecka (1938). Przegląd Społeczny, 11.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Dziecka (1938). Przegląd Społeczny, 12.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Dziecka (1938). Praca i Opieka Społeczna, 4.

Wnioski ZNP zgłoszone na Kongres Dziecka (1938). Głos Nauczycielski, 7.

Żmichrowska M.J. (2004)., Formy opieki nad dzieckiem w świetle uchwał i postulatów Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Dziecka. Legnica: Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy.

Żmichrowska M. J. (2007). Pierwszy Ogólnopolski Kongres Dziecka: 2-4. X. 1938. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe.