Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2012

Reorientacja celów wychowania dzieci osieroconych w Polsce po II wojnie światowej w świetle czasopiśmiennictwa pedagogicznego PRL

Autor: Andrzej Kołakowski
Rok: 2012
Numer: 1
Strony: 127-138
DOI: 10.34767/PP.2012.01.10

Abstrakt

Objęcie władzy przez komunistów w Polsce poskutkowało istotnymi zmianami w systemie opieki nad dzieckiem osieroconym. Ważnym elementem procesu ewolucji systemu była modyfikacja celów wychowania w instytucjach opiekuńczych. Do podstawowych kierunków zmian należałoby zaliczyć laicyzację wychowania, nasycenie treści nauczania ideologią polityczną, uznanie marksistowskiej wizji natury ludzkiej jako jedynie słusznej. Sytuacja ta stała się przyczyną uprzedmiotowienia wychowanków i jak wskazywały wypowiedzi osób uczestniczących w organizacji opieki nad sierotami, doprowadziła do wielu patologii w pracy placówek. Ścisłe powiązanie celów wychowania z celami politycznymi komunistycznego państwa na długo zatrzymało rozwój koncepcji opiekuńczych w Polsce.

Bibliografia

Babicki J.Cz. (1929). Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Warszawa: Wyd. Sp. Ake. Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 1.

Bajszczak J. (1957). Zlikwidować, czy zostawić? Dom Dziecka, 2.

Błońska K. (1958). Dwugłos w sprawie tolerancji. Dom Dziecka, 1.

Dewitz W. (1946). Plany pracy ministerstwa oświaty oraz ministerstwa pracy i opieki społecznej w zakresie opieki nad dziećmi od lat trzech i młodzieży. Dzieci i Wychowawca , 1.

Kalendarzyk, świąt, uroczystości i znamiennych dat (1947). Dzieci i Wychowawca, 1-2.

Kasiuk M. (1958). Kształtowanie uczuć patriotycznych. Dom Dziecka, 3.

Kelm A. (1983). Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej. Warszawa: WSiP.

Kultura życia codziennego (1948). Dzieci i Wychowawca, 13.

Lipkowski O. (1957). Zadanie najpilniejsze. Dom Dziecka, 5.

Makarenko A. (1949). Cele wychowania. Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.

Nowacki T. (1959). Problematyka wyboru zawodu. Dom Dziecka, 1.

Od redakcji (1957). Dom Dziecka, 5.

Polny R. (1950). O świadomej dyscyplinie. Dzieci i Wychowawca, 1.

Sala Wł. (1964). Praca w zakładach opiekuńczych. Warszawa: Wyd. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 2.

Woźnicka Z. (1949). Wychowanie na placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci i Wychowawca, 4-5.

Woźnicka Z. (1950). Wychowanie patriotyczne w domach dziecka. Dzieci i Wychowawca, 2.

Wyjątek z przemówienia ob. gen. Janusza Zarzyckiego na Kongresie Zjednoczeniowym (1949). Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.

Wyjątek z przemówienia ob. Ministra Hilarego Minca na Kongresie Zjednoczeniowym (1949). Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.

Wzory osobowe w wychowaniu patriotycznym i internacjonalistycznym (1980). Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1.

Zadania i tematyka czasopisma na rok 1949 (1949). Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.

Zbyszewska Z. (1958). Kilka uwag o naszym systemie wychowawczym. Dom Dziecka, 1.