Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2012

Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń rodziców

Autor: Małgorzata Wójtowicz-Dacka
Rok: 2012
Numer: 1
Strony: 286-298
DOI: 10.34767/PP.2012.01.21

Abstrakt

Prezentowany artykuł zawiera dane pochodzące z badania dwóch pokoleń rodziców (z początku i końca XX wieku) na temat ich wiedzy o potrzebach psychicznych małych dzieci oraz sposobach zaspokajania tych potrzeb w codziennych sytuacjach. Na podstawie przeprowadzonego badania wykazano, że starsi rodzice z początku wieku gorzej rozpoznawali adekwatne do wieku kompetencje rozwojowe dziecka oraz mieli inne priorytety, jeśli chodzi o spostrzeganie i realizację potrzeb małego dziecka w codziennych sytuacjach. W opinii rodziców tego pokolenia, najważniejsze było zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa i karmienia. Wśród stwierdzeń podkreślanych przez te osoby dominowały: dbanie o to, aby maleństwo nie zrobiło sobie krzywdy i pilnowanie regularnego spożywania posiłków przez dzieci. Natomiast rodzice młodszego pokolenia deklarowali, iż więcej czasu poświęcają na organizację czasu wolnego i zabawę z dzieckiem. W czynnościach zabawowych również uwidoczniły się różnice międzypokoleniowe. Starsze pokolenie rodziców preferowało sytuacje jasno określone w zabawie z małym dzieckiem, takie jak, wydawanie precyzyjnych poleceń, natomiast rodzice z końca wieku częściej demonstrowali dziecku, jak należy posługiwać się zabawkami, ustalali z dzieckiem sekwencję działań w zabawie, podpowiadali mu lub poprawiali je – wskazując najlepsze sposoby wykorzystania zabawek.

Bibliografia

Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zyski i S-ka.

Brzezińska A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A. (2000/2002). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.

Maslow A.H. (1964). Teoria hierarchii potrzeb. W: J. Rejkowski (red.) Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa: PWN.

Ogrodzińska T. (red.) (2000). Małe dziecko – znaczenie wczesnej edukacji. Warszawa: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Spock B., Rothenberg M. B. (1945). Baby and Child Care. New York: Pocket Books.

Winnicott D. W. (1993/2010). Dziecko; jego rodzina i świat. Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski.

Winnicott D.W. (1994). Dzieci i ich matki. Warszawa: WAB.