Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Ken Wilber - pasja rozwoju

Autor: Jarosław Marzec
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 25-36
DOI: 10.34767/PP.2011.02.02

Abstrakt

Prezentowany tekst stanowi, wedle wiedzy autora, bodaj pierwszą próbę przybliżenia sylwetki Kena Wilbera oraz zaprezentowanie przesłania jego filozofii integralnej środowisku pedagogów w Polsce. Społeczne usytuowanie myśli Wilbera na mapie paradygmatów myśli współczesnej pozostaje wciąż nierozstrzygnięte. Tekst stanowi rekonstrukcję zrębów integralnego modelu Wilbera poprzez kategorię rozwoju. W tym celu rekonstrukcja odsłania podstawowe pojęcia integralnego modelu rozwoju oraz teorię integralnej praktyki życiowej. Intencją tekstu jest również osadzenie integralnego modelu Wilbera w kontekście współczesnych debat edukacyjnych poprzez ukazanie potencjału edukacyjnego i pola aplikacji edukacyjnych jego myśli. Tekst wieńczy polemika z poglądem, pochodzącym z pracy Z. Baumana Konsumowanie życia, jakoby pojęcie zintegrowanej osobowości należało do typowych przesądów naszych czasów. Tym samym w mocy pozostają wstępne rozważania o trudnej recepcji filozofii integralnej, gdy horyzont recepcji dorobku Wilbera wytyczają środowiska naukowe zdominowane przez myślenie o radykalnie odmiennej orientacji.

Bibliografia

Barker Ch. (2005). Studia kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: WN PWN.

Lyotard J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Warszawa: Aletheia.

Marzec J. (2002). Dyskurs, tekst i narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej. Kraków: Impuls.

Marzec J. (2010). O samorealizacji w epoce instant, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, nr 2, s. 23-35.

Melosik Z. (2001). Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacja dla teorii i praktyki. W: B. Śliwerski (red.) Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku (s. 17-35). Kraków: Impuls.

Reut M. (1999). Filozofia-rozumienie-wychowanie, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1-2, s. 5-24.

Teisseyre A. (2008). Zapytaj Wilbera, Pomocnik Psychologiczny Polityki, nr 13, 12 kwietnia.

Visser F. (2004). Ken Wilber – pasja myślenia. Warszawa: Jacek Santorski & Co Wydawnictwo.

Wilber K. (1996). Niepodzielone. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Wilber K. (1998). Krótka historia wszystkiego. Warszawa: Jacek Santorski & Co Wydawnictwo.

Wilber K. (1999). Jeden smak. Warszawa: Jacek Santorski & Co Wydawnictwo.

Wilber K. (2003). Psychologia integralna. Warszawa: Jacek Santorski & Co Wydawnictwo.

Wilber K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Wilber K. (2007). The Integral Vision. Boston & London: Shambhala.

Wilber K. (2008). Małżeństwo rozumu z duszą. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Wilber K., Patten T., Leonard A., Morelli M. (2008). Integral Life Practice. A 21-st Century Blueprint for Physical Health, Emotional Balance, Menatl Clarity, and Spiritual Awakening. Boston & London: Integral Books.

Wilber K. (2009). Spektrum świadomości. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Wilber K. ( 2010). Boomeritis. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.