Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Interakcje uczniów i nauczycieli w środowisku szkolnym

Autor: Daria Wojtkiewicz
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 88-93
DOI: 10.34767/PP.2011.02.06

Abstrakt

Interakcje uczniów i nauczycieli mają wpływ na rozwój kompetencji społecznych wychowanków, ich osiągnięcia szkolne, atmosferę w szkole, poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim determinują efektywność procesów edukacyjnych. Dlatego uzasadnione wydaje się pytanie: jak nauczyciele i uczniowie odbierają swoje wzajemne interakcje? Próbą rozpoznania sposobu definiowania wzajemnych interakcji podmiotów edukacji stały się przeprowadzone badania o charakterze jakościowym z wykorzystaniem metody projekcyjnej oraz testu zdań niedokończonych. Uzyskane dzięki nim wyniki pozwoliły na opisanie interakcji uczniów i nauczycieli, a w szczególności ich wymiaru normatywnego i teleologicznego.

Bibliografia

Habermas J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego. Warszawa: WN PWN.