Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Polski uniwersytet wobec wymagań rynku pracy

Autor: Aleksander Kobylarek, Ilona Zakowicz
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 104-113
DOI: 10.34767/PP.2011.02.08

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji toczącej się współcześnie dyskusji na temat szkolnictwa wyższego, a także chęć uchwycenia specyfiki jego związku z rynkiem pracy. Autorzy oscylują zatem wokół kwestii zatrudnienia studentów i absolwentów uniwersytetu oraz relacji, jaka na przestrzeni ostatnich lat została wypracowana na osi uniwersytet – student – rynek pracy.

Bibliografia

Bogaj A. (2007). Człowiek w środowisku pracy. W: S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.) Pedagogika pracy (s. 32). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Drucker P. F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne (s. 173). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerepaniak-Walczak M. (2010). Uniwersytet – instytucja naukowo-edukacyjne czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany, W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.) Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany (s. 58-60). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czeżowski T. (1989). O ideale uniwersytetu, W: T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości (s. 240). Wrocław: Ossolineum.

Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą (s. 218). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Melosik Z. (2000). Uniwersytet i przemiany kultury współczesnej, W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Edukacja. Społeczne konstruowanie idei rzeczywistości (s. 204). Poznań: Wolumin.

Melosik Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności, wiedzy i władzy (s. 106). Poznań: Wolumin.

Stopińska-Pająk A. (2006). Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy (s. 9,10). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Stróżewski W. (1992). W kręgu wartości (s. 22). Kraków: Znak.

Thieme K. J. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska. Europa. USA (s. 371). Warszawa: Difin.

Weber M. (1995). Wissenschaft als Beruf (s. 19). Stuttgart: Reclam.