Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Inetta Nowosad / Autonomia szkoły publicznej w Niemczech, Poszukiwania – konteksty– uwarunkowania, Zielona Góra 2008

Autor: Anetta Soroka-Fedorczuk
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 122-124
DOI: 10.34767/PP.2011.02.10