Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Ewa D. Białek / Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków 2009

Autor: Hanna Kędzierska
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 125-128
DOI: 10.34767/PP.2011.02.11

Bibliografia

Melosik Z. (2003). Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 73). Warszawa: WN PWN.

Kohlberg L., Mayer R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.) Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (s. 54). Warszawa: WN IBE.

Białek E.D. (2009). Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań (s. 72). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rutkowiak J.(2007). Jednostka w projekcie ponowoczesnej formuły duchowości a neoliberalne upolitycznienie edukacji. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.) Edukacja – Moralność – Sfera Publiczna (s. 102). Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba”.