Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Leon Dyczewski / Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie: pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin 2009

Autor: Anna Felcyn
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 129-132
DOI: 10.34767/PP.2011.02.12