Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Dorota Szarkowicz / Ortopedagogika w krajach języka niemieckiego i w Polsce. Studium historyczno-społeczne, Szczecin 2009

Autor: Aleksandra Zawiślak
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 133-134
DOI: 10.34767/PP.2011.02.13