Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Iwona Mandrzejewska-Smól / Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej, Bydgoszcz 2010

Autor: Katarzyna Ludwikowska
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 135-137
DOI: 10.34767/PP.2011.02.14