Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

O wielości rozumienia edukacji i wyższości pytań nad odpowiedziami

Autor: Ryszard Łukaszewicz
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 11-17
DOI: 10.34767/PP.2011.01.01

Bibliografia

Botkin J., Elmandjra M., Malitza M. (1982). Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Bronowski J. (1987). Potęga wyobraźni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Drucker P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Dubos R. (1986). Pochwała różnorodności. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jakobson R. (1989). Poezja gramatyki i gramatyka poezji. W: R. Jakobson (red.) W poszukiwaniu istoty języka. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Łukaszewicz R. (1994). Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łukaszewicz R. (1997). Leczenie Głupoty i... Salony Edukacji Ekologicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łukaszewicz R. (2002). Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz R., Leksicka K. (2005). Inne drogi edukacji. Kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Łukaszewicz R. (2006). Edukacja jako metafora kreowania witraży. W: B. Przyborowska (red.) Natura-edukacja-kultura. Pedagogia źródeł. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Łukaszewicz R. (2010). Edukacja jako metafora wielkiego nawiasu. W: P. Błajet (red.) Ciało-edukacja-umysł. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Łukaszewicz R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości-dla wyobraźni-dla praktyki. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Piasecka M. (2010). Jak fizyka kwantowa naznacza-przecina-otwiera edukację? W: P. Błajet (red.) Ciało-edukacja-umysł. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Prigogine I., Stengers I. (1990). Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wilber K. (1997). Krótka historia wszystkiego, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.

Rosner K. (2006). Narracja, tożsamość i czas. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Skolimowski H. (1991). Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia. Wrocław: Wydawnictwo "Astrum".

Suchodolski B. (1963). Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Tischner J. (1998). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo "Znak".

Trzebiński J. (red.) (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Wstęp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Weber R. (1990). Poszukiwanie jedności. Nauka i mistyka. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok.