Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Pedagogika historyczna i filozoficzna

Autor: Sławomir Sztobryn
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 73-78
DOI: 10.34767/PP.2011.01.05

Bibliografia

Hejnicka-Bezwińska T. (1996). Zarys historii wychowania. Cz. 4: (1944-1989). Oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Jakubiak K., Leppert R. (2003). Sposoby rozumienia „filozofii wychowania” w polskiej pedagogice XIX i XX wieku. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.) Idee pedagogiki filozoficznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kukulski Z. (1923). Główne momenty myśli i badań pedagogicznych. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Milerski B., Śliwerski B. (red.) (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak M. (2009). Modele uprawiania filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.) Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Okoń W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Palka S. (1999). Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Palka S. (2009). Filozofia wychowania i filozofia w wychowaniu – szkic metodologiczny. W: A. Szudra, K. Uzar (red.) Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Smołalski A. (2009). Paradygmaty i historiozofia pedagogiki. Wrocław: Wydawnictwo Teson, Agencja Poligraficzno-Wydawnicza, Andrzej Tekieli.

Sztobryn S. (2010). Historiografia edukacyjna i jej metodologia. Wybrane zagadnienia. W: S. Palka (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Wydawnictwo Strzelec.