Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Martinusa J. Langevelda koncepcja pedagogiki jako systematycznej wiedzy o sytuacji wychowawczej

Autor: Krystyna Ablewicz ORCIDiD
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 79-89
DOI: 10.34767/PP.2011.01.06

Bibliografia

Ablewicz K. (1993). Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ablewicz K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ablewicz K. (2004). Szkoła, jako antropologiczne zadanie człowieka. W: K. Polak (red.) Edukacja kulturalna w szkole. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hohmann M. (1971). Die Pädagogik M.J.Langevelds. Untersuchungen zu seinem Wissenschaftsverständnis. Bochum: Kamp.

Langeveld M.J. (1965). Einführung in die Pädagogik. Stuttgart