Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Pedagogizm - wariacje wokół rozumienia kategorii

Autor: Zbigniew Kwieciński
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 90-94
DOI: 10.34767/PP.2011.01.07

Bibliografia

Chmaj L. (1938). Kierunki i prądy w pedagogice współczesnej. Warszawa-Wilno: "Nasza Księgarnia".

Illich I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Komeński J.A. (1973). Pampaedia. Wrocław: Ossolineum.

Kwieciński Z. (1978). Paradygmaty reform oświatowych. Szkic problematyki. Socjologia Wychowania – Acta Universi-tatis Nicolai Copernici, t. II, 1978, s. 53-62.

Nawroczyński B. (1994). Współczesne prądy pedagogiczne. Encyklopedia wychowania, tom I, część I, (red.) S. Łempicki, W. Gottlich, B. Suchodolski, J. Włodarski. Warszawa: „Nasza Księgarnia” s. 525-568.

Okoń W. (1997). Sergiusz Hessen jako człowiek i uczony; przedsłowie. W: S. Hessen Podstawy pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, s. 11-58.

Rutkowski A. (1959). O trzech tendencjach burżuazyjnej teorii wychowania. Studia Pedagogiczne – tom VII. Krytyka pedagogiki burżuazyjnej, (red.) B. Suchodolski, s. 291-316.

Sośnicki K. (1969). Zagadnienia najogólniejszych zasad wychowania. Ruch Pedagogiczny, nr 6, s. 727-749.

Trzebińska E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.