Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna)

Autor: Edmund Trempała
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 95-104
DOI: 10.34767/PP.2011.01.08

Bibliografia

Bauman Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Czapiński J., Panek T. (red.) (2000). Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Denek K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

Giddens A. (2008). Socjologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Illich I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły. Tłum. F. Ciemna. Przedmowa B. Suchodolski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jankowski D. (2001). Edukacja wobec zmiany. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J. (1996). Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Major Federyko (2001). „Przyszłość świata”, z oryginału francuskiego „On monde nouveau”. Paris, UNESCO 1999, redakcja naukowa przekładu: Wiktor Rabczuk. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B. (red.) (2005). Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Porcher L. (1978). Kształcenie równoległe. Tłum. K. Tomaszewski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Radziewicz-Winnicki A. (2008). Pedagogika Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesorskie.

Socjologia edukacji / Roland Meighan z udziałem Lena Bartona i Stephen Walker (1993). Z. Kwieciński (red.). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tofler A. (1986). Trzecia fala. Tłum. E. Woydyłło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tuan Y-F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wroczyński R. (1973). Edukacja permanentna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.