Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Triangulacja w badaniach procesu dydaktyczno-wychowawczego

Autor: Stanisław Palka
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 119-123
DOI: 10.34767/PP.2011.01.10