Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

O potrzebie i niemożności kształtowania tożsamości młodzieży w epoce proteuszowej

Autor: Roman Leppert ORCIDiD
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 174-179
DOI: 10.34767/PP.2011.01.15

Bibliografia

Bauman Z. (1965). Wizje ludzkiego świata. Warszawa: KiW.

Bendyk E. (2006). Tożsamość w kawałkach. Niezbędnik inteligenta. Dodatek tygodnika „Polityka”. Wydanie 10. 30 września.

Bokszański Z. (1989). Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wyd. UŁ.

Doda A. (1999). Narcyz. Nieznośna lekkość mitu. Amicus, 9-10.

Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: WN PWN.

Giddens A. (2004). Socjologia. Warszawa: WN PWN.

Griese H. (1996). Socjologiczne teorie młodzieży. Kraków: IMPULS.

Hardyment Ch. (1999). Rodzina. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Jarymowicz M., Szustrowa T. (1980). Poczucie własnej tożsamości – źródła i funkcje regulacyjne. W: J. Reykowski (red.) Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa: KiW.

Kłoskowska A. (1987). Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji. Kultura i Społeczeństwo, 2.

Kochanowicz J. (2002). Trendy cywilizacyjne. W: M. Marody (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: WN Scholar.

Koseła K. (1999). Młodzież. W: Encyklopedia Socjologii. Tom 2. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kuroń J. (2004). Rzeczpospolita dla moich wnuków. Warszawa: Rosner i Wspólnicy.

Leppert R. (2002). Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami. Kraków: IMPULS.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: WN Scholar.

Melosik Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: IMPULS.

Misztal B. (2000). Teoria socjologiczna a praktyka społeczna. Kraków: Universitas.

Slany K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.