Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Ukryty program - zakres treści i przegląd wybranych badań empirycznych

Autor: Agata Przybysz
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 180-192
DOI: 10.34767/PP.2011.01.16

Bibliografia

Arcimowicz K. (1997). Wzory męskości propagowane w podręcznikach Przysposobienie do życia w rodzinie. W: Brach-Czaina J. (red.) Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana.

Buczkowski A. (1997). Dwa różne światy, czyli jak socjalizuje się dziewczynkę i chłopca. W: J. Brach-Czaina (red.) Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana.

Chmura-Rutkowska I. (2002). „Fartuchowce” i strażacy – czyli płeć w elementarzu. Forum Oświatowe, 2.

Dziedzic B. (1997). Ukryty program w internacie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1.

Falkiewicz-Szult M. (2006). Przemoc symboliczna w przedszkolu. Kraków: IMPULS.

Gęsicki J. (1999). Jak nie zwariować w szkole. Warszawa: WSiP.

Ginsburg M., Clift R. (1997). Ukryty program akademickiego przygotowania nauczycieli. Acta Universitatis Nicolai Copernici XIII.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Janowski A. (1988). Ukryty program polskiej szkoły. Res Publica, 4.

Janowski A. (1998). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.

Janowski A. (2002). Pedagogika praktyczna – zarys problematyki – zdrowy rozsądek – wyniki badań. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Janta B., Wesołowska A. (2003). Ukryty program szkoły na Kaszubach jako przejaw władzy symbolicznej. Kultura i Edukacja, 2.

Jędrzejewski M. (1999). Drugie życie w internacie ośrodka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5.

Jędrzejewski M. (2000). „Drugie życie” szkoły. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3.

Karkowska M., Czarnecka W. (2000). Przemoc w szkole. Kraków: IMPULS.

Kawecki I. (1991). Dlaczego nauczyciele są nauczycielami? Kwartalnik Pedagogiczny, 3.

Klus-Stańska D., Romankiewicz B. (1995). Komunikaty nauczycielek przedszkoli jako nośnik ukrytego programu. Wychowanie w Przedszkolu, 3.

Kwiecińska R. Kwieciński Z. (1997). Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich przemian. Rocznik Pedagogiczny, 20.

Kwieciński Z. (1995a). Praca w szkole jako złudzenie (studium przypadku). W: Z. Kwieciński. Socjopatologia edukacji. Wyd. 2 popr. Olecko: MWN.

Kwieciński Z. (1995b). Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły. W: Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji. Wyd. 2 popr. Olecko: MWN.

Marciniak E. (1997). Ukryty wymiar kinetycznych zachowań komunikacyjnych. Studia Pedagogiczne, LXII.

Meighan R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: UMK.

Nalaskowski A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: IMPULS.

Nowotniak J. (2002). Ukryty program szkolnej rzeczywistości. Szczecin: KWADRA.

Nowotniak J. (2005). Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie. W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.) Młodzież wobec niegościnnej przyszłości. Wrocław: WN Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.

Pedagogika. Leksykon. (2000). B. Milerski, B. Śliwerski (red.). Warszawa: WN PWN.

Poznaniak W. (1991). Stygmatyzowanie uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 2.

Przybysz A. (2007). Obrazy kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” w gimnazjum – komunikat z badań. Przegląd Pedagogiczny, 1.

Richardson V. (1998). Czas i przestrzeń. W: R. Arends. Uczymy się nauczać. Warszawa: WSiP.

Rylke H. (1984a). Drugi program w szkole. Raport z badań pilotażowych. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.

Rylke H. (1984b). Drugi program w szkole. Rola osobistego wymiaru w pracy nauczyciela. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.

Siarkiewicz E. (2000). Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. Kraków: IMPULS.

Słownik socjologii i nauk społecznych (2004). Marshall G. (red. nauk.), Tabin M. (red. nauk. polskiego wydania). Warszawa: WN PWN.

Starek J. (2005). „Drugie życie” – 22 lata doświadczeń. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1.

Zawadzki P. (2005). Determinanty „drugiego życia” szkoły. Wychowanie na co dzień, 1-2.

Zemło M. (1996). Ukryty program szkoły. Studia Socjologiczne, 1.

Zierkiewicz E. (1998). Rola pedagoga szkolnego z punktu widzenia pedagogiki krytycznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3.

Żłobicki W. (2002). Ukryty program edukacji. Między niewiedzą a manipulacją. Kraków: IMPULS.