Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Między teorią a praktyką w rodzinie i szkole

Autor: Beata Przyborowska
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 193-198
DOI: 10.34767/PP.2011.01.17

Bibliografia

Buliński T. (2002). Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne. Poznań: Wyd. Poznańskie.

Giddens A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.

Kwieciński Z. (2007). Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych. W: Z. Kwieiciński, Między patosem a dekadencją. Wrocław: DSW.

Leppert R. (1997). Pedagogika. Poszukiwanie pewności. Kraków: OW „Implus”.

Leppert R. (2007). Potoczne pojmowanie praktyczności pedagogiki. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, J. Rutkowiak, D. Kubinowskiego, M. Nowaka (red.). Lublin: OW VERBA.

Nowak-Dziemianowicz M., Rudnicki P., Kutrowska B. (2008). Nauczyciel misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli. Wprowadzenie. Wyd. Naukowe DSW.

Palka S. (1995). Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej, Zeszyty Naukowe UJ. MCLXI. Kraków: UJ.

Palka S. (1989). Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli. Warszawa: WSiP.

Schulz R. (2009). Wykłady z pedagogiki ogólnej. Logos edukacji. T. III. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. Warszawa: WAiP.