Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Różne wymiary dyskursu edukacyjnego oraz sposoby jego prowadzenia

Autor: Zygmunt Wiatrowski
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 209-214
DOI: 10.34767/PP.2011.01.19

Bibliografia

Brzeziński J., Witkowski L., (1994). Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań-Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Hejnicka-Bezwińska T., Leppert R. (2005). Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Leppert R. (2002). Pedagogiczne peregrynacje. Studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Kwieciński Z., Witkowski L. (red.) (1993). Spory o edukację – dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kwieciński Z. (1993). Mikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.) Spory o edukację – dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.