Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Analiza dyskursu naukowego pedagogiki. Próba testowa

Autor: Krzysztof Rubacha
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 215-222
DOI: 10.34767/PP.2011.01.20

Bibliografia

Cohen L., Manion L., Morrison K. (2005). Research methods in education. London New York: Routledge-Falmer.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.

Paulston R.G. (1993). Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.) Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Wydawnictwo Edytor.