Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka

Autor: Eugenia Potulicka
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 234-257
DOI: 10.34767/PP.2011.01.22

Bibliografia

Alderson P. (2000). Citizenship in theory and practice: being and becoming citizens with rights. W: D. Lawton, J. Cairns, R. Gardner (eds.) Education for citizenship. London: Continuum.

Aldridge A. (2006a). Konsumpcja. Warszawa: Sic!

Aldridge A. (2006b). Rynek. Warszawa: Sic!

Arestis Ph., Sawyer M. (2009). Neoliberalizm a „trzecia droga”. W: A. Saad-Filho, D. Johnston, Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.

Bank Światowy o polskim systemie oświaty (raport) (1992). Warszawa: Biuro Studiów i Analiz Sejmu.

Bartyzel J. (2004). W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji. Lublin: Fundacja Servire Veritati.

Bauman Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.

Bauman Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bihr A. (2008). Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu. Warszawa: Książka i Prasa.

Boaz D. (2005). Libertarianizm. Poznań: Zysk i S-ka.

Brighouse H. (2007). Sprawiedliwość. Warszawa: Sic!

Chaddock G.R. (2003). U.S. watches world’s highest incarceration rate. Christian Science Monitor, 18.

Chmielewski A. (2001). Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Dowbor L. (2009). Demokracja ekonomiczna. Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego. Warszawa: Książka i Prasa.

Education Limited: Schooling, Training, and the New Right Since 1979 (1991). London: Unwin Hyman.

Friedman M. (1962). Capitalism and freedom, Chicago, University of Chicago Press.

Gordon D. (2009). Wprowadzenie do wydania drugiego. W: M.N. Rothbard, Egalitaryzm jako bunt przeciwko ludzkiej naturze. Chicago-Warszawa: Fijorr Publishing.

Harvey D. (2008). Neoliberalizm. Historia katastrofy. Warszawa: Książka i Prasa.

Hayek F.A. von (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35.

Hayek F.A. von (1976). The mirage of social justice. London: Routledge and Kegan Paul.

Hayek F.A. von (2006). Konstytucja wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hill D. (1999). Class, capital and education. W: D. Matheson, I. Grosvenor (eds.) An introduction to the study of education. London: David Fulton.

Hill D. (2006). Class, capital and education in this neoliberal and neoconservative period. Information for Social Change, 23.

Johnson R. (1991). My New Right Education. W: Education Limited: Schooling, Training, and the New Right Since 1979 (1991). London: Unwin Hyman.

Kelly P. (2007). Liberalizm. Warszawa: Sic!

Klein N. (2008). Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Warszawa: MUZA.

Kristol I. (2007). Neokonserwatywne przekonania. Dawniej i dziś. W: I. Stelzer (wybór i oprac.), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Legutko R. (1994). Społeczeństwo jako dom towarowy. W: R. Legutko, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Kraków: Arcana.

Legutko R. (2007). Wprowadzenie do wydania polskiego. W: I. Stelzer (wybór i oprac.) Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Mandle J. (2009). Globalna sprawiedliwość. Warszawa: Sic!

McLaughlin T.H. (1994). Politics, markets and schools: the central issues. W: D. Bridges. T.H. McLaughlin (eds.) Education and the market place. London: Falmer.

Meighan R. (2009) Book review: Weapons of mass instruction by J. Taylor-Gatto 2009. Personalized Education Now, No. 10. New York: New Society Publications.

Milios J. (2009). Integracja europejska jako narzędzie hegemonii neoliberalizmu. W: A. Saad-Filho, D. Johnston (red.) Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.

Munck R. (2009). Neoliberalizm a polityka oraz polityka neoliberalizmu. W: A. Saad-Filho, D. Johnston (red.) Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.

Murray Ch., Herrstein R. (1994). The Bell curve. Intelligence and class structure in American life: New York.

Naismith D. (1994). In defence of the educational voucher. W: D. Bridges, T.H. McLaughlin, Education and the market place. London: Falmer.

Nozick R. (1999). Anarchia, państwo, utopia. Warszawa: Aletheia

Potulicka E. (1993). Nowa Prawica a edukacja, Cz. I. Geneza reformy edukacji w Anglii i Walii z roku 1988. Poznań-Toruń: Edytor.

Potulicka E. (1996). Nowa Prawica a edukacja, Cz. II. Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalnej etycznej i socjaldemokracji. Poznań-Toruń: Edytor.

Potulicka E. (2001). Przemiany edukacji w Australii na tle reform w krajach anglosaskich. W: E. Potulicka (red.) Szkice z teorii i praktyki zmiany edukacyjnej. Poznań: Eruditus.

Rand A. (2000). Cnota egoizmu. Poznań: Zysk i S-ka.

Radice C. (2007). Strategia bezpieczeństwa narodowego. W: I. Stelzer (oprac. I wprow.), Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ranciere J. (2008). Nienawiść do demokracji. Warszawa: Książka I Prasa.

Rothbard M.N. (2009). Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze ludzkiej. Warszawa: Firorr Publishing.

Saad-Filho A., Johnston D. (red.) (2009). Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.

Sandel M.J. (2009). Liberalizm a granice sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Saunders P. (1995). Might Britain be a meritocracy? Sociology, 9.

Saward M. (2008). Demokracja. Warszawa: Sic!

Schumpeter J. A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN.

Stelzer I. (oprac. i wprow.) Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Taylor R. (2005). Swedens new social democratic model. Proof that a better world is possible. London: Compass.

Toch T. (1991). In the name of excellence. New York: Oxford University Press.

Tooley J. (1994). In defence of market in education. W: D. Bridges, T.H. McLaughlin (eds.) Education and the market place. London: Falmer.

Wacquant L. (2009). Więzienia nędzy. Warszawa: Książka i Prasa.

Wringe C. (1994). Market, values and education. W: D. Bridges, T.H. McLaughlin (eds.) Education and the market place. London: Falmer.

Żyro T. (2009). Wprowadzenie. W: M.J. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne.