Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Dydaktyka akademicka a innowacje

Autor: Teresa Bauman
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 267-276
DOI: 10.34767/PP.2011.01.24

Bibliografia

Czarniawska O. (1987). Marburska teoria bytu: poznanie jako pytanie. Studia Filozoficzne, 2.

Drabik-Podgórna V. (2005). Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Erikson E. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy „REBIS”.

Fullan M. (1995). The new Meaning of Educational Change. London: Cassel.

Holt J. (2007). Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Klus-Stańska D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Nęcka E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Shiels E. (1984). Tradycja. W: J. Kurczewska, J. Szacki (red.) Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Skulicz D. (red.) (2004). W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymański M. S. (1987). Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szmidt K.J. (red.) (2005). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Witkowski L. (1989). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Woźniak J. (2007). Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.