Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym

Autor: Helena Ostrowicka
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 277-284
DOI: 10.34767/PP.2011.01.25

Bibliografia

Allen S. (1968). Some theoretical problems in the study of youth. The Sociological Review, 16(3), ss. 319-331.

Barbour J.G. (1984). Mity, modele, paradygmaty. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Beals, F. (2008). Reading Between the Lines: Representations and Constructions of Youth and Crime in Aotearoa/New Zealand. Saarbrucken, Germany: Vdm Verlag.

Besley T. (2002). Counseling youth: Foucault, power, and the ethics of subjectivity. Westport, Connecticut London: Praeger.

Dwyer P., Wyn J. (2001). Youth, Education and Risk: Facing the Future. New York: Falmer Press

Fatyga B. (1999). Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo: ISNS UW.

Hall S. G. (1905). Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. New York: Appleton.

Hejnicka-Bezwińska T. (2003). Pedagogika pozytywistyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Lesko N. (2001). Act your age! A cultural construction of adolescence. New York: Routledge Falmer.

Milerski B., Śliwerski B. (2000). Leksykon. Pedagogika. Warszawa: PWN.

Ostrowicka-Miszewska H. (2004). Dochodzenie w sprawie Strategii Państwa dla Młodzieży – z inspiracji myślą Michela Foucaulta. Kultura i Edukacja, 3, s. 19-27.

Ostrowicka-Miszewska H. (2006). „Jak porcelana rzucona o beton…” dyskursy o młodzieży, polityce i polityce młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Ostrowicka-Miszewska H. (2007). Zakładnicy przyszłości – o dyskursywnej polityce wobec młodzieży. Przegląd Pedagogiczny, 1, s. 71-78.

Rose N. (1990). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. London, New York: Routledge.

Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”.

Wyn J., White R. (1997). Rethinking youth. London: Sage Publications.