Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2019

Małgorzata Zalewska-Bujak (2017). Nauczyciel w polu szkolnym - w świetle teorii Pierre’a Bourdieu i nauczycielskich narracji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 380

Autor: Gabriela Dobińska ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 1
Strony: 320-325
DOI: 10.34767/PP.2019.01.23

Bibliografia

Holt E. (2007). Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie. Przeł. D. Konowrocka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Potulnicka E. (2010). Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach i testowaniu. W: E. Potulnicka, J. Rutkowiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Śliwerski B. (2003). Etyczne problemy przenikania modeli zarządzania jakością do polityki oświatowej. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 6, 334-335.

Śliwerski B. (2010). Myśleć jak pedagog. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śliwerski B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.