Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2020

Dobry z zachowania

Autor: Sylwia Jaskulska ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 2
Strony: 351-357
DOI: 10.34767/PP.2020.02.23

Abstrakt

Tekst jest refleksją nad szkołą jako instytucją oceniającą ucznia, również jego zachowanie. Regulaminy oceniania zachowania, niejednokrotnie pełne absurdów, odsłaniają słabość narzędzia, jakim jest ocena zachowania. Postawione w tekście pytanie: jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby ocena ta naprawdę służyła rozwojowi ucznia, znajduje odpowiedź w przytoczonym jako przykład wartościowego rozwiązania programie zmiany szkoły opartym na samoocenie.

Słowa kluczowe

edukacja ocenianie pedagogika samoocena system oceniania szkoła

Bibliografia

Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R. i in. (2011). Kapitał społeczny w szkołach rożnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Jaskulska S. (2009). Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jaskulska S. (2005). Ocenianie zachowania uczniów na stopień. Szkolna obsesja porządku w świetle matematycznej teorii chaosu. Podstawy Edukacji, 8, 187197.

Jaskulska S. (2015). Do tablicy! Ocenianie szkolne jako komunikacja nauczyciela z uczniem. W: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej (s. 428439). Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

MacBeath J., Schratz M., Meuret D., Jakobsen L. (2003). Czy nasza szkoła jest dobra?. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wawrzyniak-Beszterda R. (2019). Kapitał społeczny szkoły. Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.