Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2020

Czułam się bardzo samotna w każdym razie… Portrety nauczycielskiej samotności

Autor: Renata Wawrzyniak-Beszterda ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 2
Strony: 358-369
DOI: 10.34767/PP.2020.02.24

Abstrakt

Autorka charakteryzuje biografie zawodowe początkujących nauczycieli. W odwołaniu do przeprowadzonych badań jakościowych omawia różne wymiary doświadczanej przez nauczycieli samotności w radzeniu sobie z wymaganiami zawodu. Wywód ilustruje narracjami nauczycieli.

Słowa kluczowe

badania w edukacji nauczyciel pedagogika samotność szkoła

Bibliografia

Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.) (2010). Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy. Studium teoretyczno-empiryczne. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M. (2011). Kapitał społeczny w szkołach rożnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R., Jaskulska S., Marciniak M., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K. (2013). Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza-interpretacje-konteksty. Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Huberman M. (1991). Der berufliche Lebenszyklus von Lehrern: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. W: E. Terhart (red.), Unterrichten als Beruf. Neuere amerikanische und englische Arbeiten zur Berufskultur und Berufsbiografie von Lehrerinnen und Lehrern. Koln u.a.: Bohlau.

Madalińska-Michalak J. (red.) (2018). Przywództwo nauczycieli. Obszary: przywództwo edukacyjne i zmiana, przywództwo nauczycieli perspektywy i inspiracje, przywództwo nauczycieli perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowosad I. (2019). Kultura szkoły w rozwoju szkoły. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Rożnowski B. (2011). Przejście z systemu edukacji na rynek pracy i jego uwarunkowania. W: B. Rożnowski, M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Wawrzyniak-Beszterda R. (2019). Kapitał społeczny szkoły. Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wiłkomirska A. (2011). Awans zawodowy nauczycieli – „brzydkie kaczątko reformy edukacji. Studia Pedagogiczne, 64, 159171.

Wiłkomirska A., Zielińska A. (2013). Ocena systemu zawodowego nauczycieli w Polsce. Studium empiryczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.