Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2020

Rozwijanie dyspozycji do myślenia krytycznego w warunkach akademickich

Autor: Julia Zbróg ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 2
Strony: 379-394
DOI: 10.34767/PP.2020.02.26

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie myślenia krytycznego oraz opisano różne sposoby jego rozumienia. Omówione zostały wybrane bariery utrudniające rozwijanie myślenia krytycznego oraz sposoby radzenia sobie z trudnościami. Celem artykułu jest zainspirowanie nauczycieli akademickich do samodzielnego lub we współpracy ze studentami rozwijania myślenia krytycznego poprzez pokazanie, jak myśleć o myśleniu krytycznym i w jaki sposób można poprawiać tę umiejętność, pracując jednocześnie na rzecz rozwijania rozumowania i wnioskowania. Zwrócono także uwagę na rolę ochronną myślenia krytycznego przed uproszczeniami i manipulacjami oraz jego rolę wspierającą podczas podejmowania decyzji i selekcji informacji.

Słowa kluczowe

myślenie krytyczne nauczyciel akademicki nauka pedagogika szkolnictwo wyższe

Bibliografia

Anderson L.W., Krathwohl D. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Boston: Addison Wesley Longman.

Berger R. (2018). Here’s What’s Wrong With Bloom’s Taxonomy: A Deeper Learning Perspective. Education Week, 3’. Zaczerpnięte 29 czerwca 2020. Strona internetowa https://blogs.edweek.org/edweek/learning_deeply/2018/03/heres_whats_wrong_with_blooms_taxonomy_a_deeper_learning_perspective.html

Bowker M., Fazioli P. (2016). Rethinking Critical Thinking: A Relational and-Contextual Approach. Pedagogy and the Human Sciences, 6 (1), 1–26.

Czaja-Chudyba I. (2013). Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej uwarunkowania nieobecności. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego.

Czerniawska E. (2011). Krytyczne myślenie przede wszystkim. Roczniki Psychologiczne, 14(2), 4347.

Dwyer C., Hogan M., Stewart I. (2011). Critical Thinking. New York: Nova Science Publishers.

Ennis R.H. (2015). Critical thinking: A streamlined conception. W: M. Davies, R. Barnett (eds.), The Palgrave handbook of critical thinking in higher education (s. 31–47). New York: Palgrave Macmillan.

Garstka T., Śliwerski A. (2019). Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kuhn T.S. (2009). Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. Warszawa: Aletheia.

McMillan J. (1978). Enhancing College Students’ Critical Thinking: A Review of Studies. Research in Higher Education, 26 (1), 3–29.

Mulnix J.W. (2010). Thinking Critically about Critical Thinking. Educational Philosophy and Theory, 44 (5), 464–479.

Paul R., Elder L. (2008). The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts and Tools. Tomales: The Foundation for Critical Thinking.

Vardi I. (2013). Developing students’ critical thinking in the higher education class. Milperra: Higher Education Research and Development Society of Australasia.

Van Gelder T. (2005). Teaching Critical Thinking: Some lessons from cognitive science. College Teaching, 53(1), 41–46.

Wasilewska-Kamińska E. (2016). Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wilson K. (2019). Critical thinking in EAP: a brief guide for teachers. Part of the Cambridge Papers in ELT series. Cambridge: Cambridge University Press. Zaczerpnięte 22 czerwca 2020. Strona internetowa cambridge.org/cambridge-papers-elt 18