Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2021

Ciąża i poród w opiniach młodych kobiet

Autor: Ewelina Kamasz ORCIDiD, Natalia Pilarska ORCIDiD, Agata Włodarczyk ORCIDiD
Rok: 2021
Numer: 1
Strony: 193-205
DOI: 10.34767/PP.2021.01.10

Abstrakt

Prezentowane badanie zostało przeprowadzone na grupie 604 młodych kobiet w wieku 19–24 lat, które nie są i nie były nigdy wcześniej w ciąży. Celem pracy była analiza ich postaw względem ewentualnej ciąży, porodu, macierzyństwa, służby zdrowia i opieki ginekologicznej w Polsce oraz historie rodzinne budujące postawę wobec ciąży i porodu. Postawy i historie zostały przebadane za pomocą autorskiej ankiety składającej się z metryczki oraz 12 pytań. Według przeprowadzonych badań większość kobiet boi się porodu w umiarkowanym bądź znacznym stopniu, w tym szczególnie komplikacji porodowych i bólu związanego z porodem. Ponad 75% badanych kobiet słyszała o traumatycznych doświadczeniach porodowych swoich bliskich. Pomimo tego prawie 92% badanych kobiet chciałoby zajść w ciążę i urodzić i ponad 90% kobiet postrzega poród jako zjawisko naturalne i instynktowne.

Słowa kluczowe

ciąża kobieta lęk poród psychologia

Bibliografia

Alehagen S., Wijma K., Wijma B. (2001). Fear during labor. Acta Obstet Gynecol Scand, 80, 315–320.

Areskog B., Kjessler B., Uddenberg N. (1982). Identification of women with significant fear of childbirth during late pregnancy. Gynecologic and Obstetric Investigation, 13, 98–107.

Areskog B., Uddenberg N., Kjessler B. (1983). Background factors in pregnant women with and without fear of childbirth. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Ginecology, 2, 102–108.

Billert H. (2007). Tokofobia – problem multidyscyplinarny. Ginekologia Polska, 78, 807–811.

Cekański A. (2009). Tokofobia – lęk przed porodem naturalnym – prośba o cięcie cesarskie. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 9 (2), 31–33.

Demšar K., Svetina M., Verdenik I., Tul N., Blickstein I., Globevnik Velikonja V. (2018). Tokophobia (fear of childbirth): prevalence and risk factors. Journal Of Perinatal Medicine, 23, 46 (2), 151–154.

Engle P.L., Scrimshaw S.C., Zambrana R.E. i in. (1990). Prenatal and postnatal anxiety in Mexican women giving birth in Los Angeles. Health Psychology, 9, 285–299.

Fisher C., Hauck Y., Fenwick J. (2006). How social context impacts on women’s fears of childbirth: a Western Australian example. Social Science Medicine, 63(1), 64–75.

Greathouse K.E., (2016). The “Nightmare” of Childbirth: The Prevalence and Predominant Predictor Variables for  Tokophobia  in American Women of Childbearing Age. Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health, 31 (1), 19–44.

Guszkowska M. (2012). Lęk przed porodem i determinujące go czynniki – przegląd literatury. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 5 (3), 154–161.

Haines H. (2012). ‘No worries’: A longitudinal study of fear, attitudes and beliefs about childbirth from a cohort of Australian and Swedish women. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 843. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Hofberg K., Brockington I. (2000). Tokophobia: an unreasoning dread of childbirth: A series of 26 cases. British Journal of Psychiatry, 176, 83–85.

Hofberg K., Ward M.R. (2003). Fear of pregnancy and childbirth. Postgradual Medical Journal, 79, 505–510.

Hofberg K., Ward M. (2004). Fear of childbirth, tokophobia and mental health in mothers: the obstetric-psychiatric interface. Acta Obstetricia et Gynaecologica, 47(3), 527–534.

Jolly J., Walker J., Bhabra K. (1999). Subsequent obstetric performance related to primary mode of delivery. An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 106, 227–232.

Kaźmierczak M., Sołdyńska M., Gierszewska M., Gebuza G., Mieczkowska E. (2017). Ocena lęku przed porodem u kobiet ciężarnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 26 (1), 69–75.

Levin J.S. (1991). The factor structure of the pregnancy anxiety scale. Journal of Health and Social Behavior, 32, 368–381.

Melender H.L. (2002). Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 29 pregnant women. Birth, 29, 101–111.

Paarlberg K.M., Vingerhoets J.J.M., Passchier J. i in. (1999). Psychosocial predictors of low birthweight. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 106, 834–841.

Putyński L. (1997). Lęk porodowy: jego istota i metoda pomiaru. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 1, 147–152.

Ryding E., Wirfelt E., Wangborg I., Sjögren B., Edman G. (2007). Personality and fear of childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 86(7), 814–820.

Saisto T. (2001). Obstetric, psychosocial, and pain-related background, and treatment of fear of childbirth. Academic dissertation, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Helsinki, Finland.

Saisto T., Halmesmäki E. (2003). Fear of childbirth: a neglected di lemma. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 82, 201–208.

Sjörgen B. (1997). Reasons for anxiety about childbirth in 100 pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Ginecology, 18, 266–272.

Standley K., Soule B., Copans S.A. (1979). Dimensions of prenatal anxiety and their influence on pregnancy outcome. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 135, 22–26.

Szymański S., Brączyk W., Konstanty-Kurkiewicz V. (2017). Wpływ zajęć w szkole rodzenia na zmniejszenie lęku porodowego. Pielęgniarstwo Polskie, 2 (64), 232–235.

Sygulla K., Smędowski A., Szatan A., Michalak A. (2009). Problemy i oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić?. Problemy Medycyny Rodzinnej, 4(29), 30–36.

Zar M., Wijma K., Wijma B. (2002). Relations between anxiety disorders and fear of childbirth during late pregnancy. Clinical Psychology and Psychotherapy Journal, 9, 122-130.